HANNIBAL Black Morion

 

sourozenci


Krytí Hannibal + Ortie Astra Meum - 3x pes T, 3x pes G, 2x fena G


3,5 roku:


Krytí Hannibal + Bajka de Rancho Jerez - 3x pes G, 2x fena G, 2x fena T


Krytí Hannibal + Liniya Gratsii Odri - 4 psi (2 GROE + 2 TER), 2 feny (TER)necelé 3 roky, Pohár prezidenta RKF:2,5 roku, MVP Moskva:Krytí Hannibal + Liniya Gratsii Olympiya (CHS De Ashenvale)2 roky:Krytí Hannibal + De Ashenvale Venera, 06.06.2021 4 psy (1 TER + 3 GROE), 3 feny (1 TER + 2 GROE)23 měsíců:15 měsíců:8,5 měsíců:
7 měsíců:
8 týdnů:5 týdnů:


Black Morion © 2022